Responsive image


การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

Responsive image

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโกดกง ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๔/๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโกดกง ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานวันครูในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ในส่วนอำเภอเมือง และจังหวัดสุรินทร์มีเอกภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้


ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
201802081357_662261.jpg 08/02/2561 ดาวน์โหลด

ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,539 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,474 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,143 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,827 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,645 ครั้ง