Responsive image

สภากาแฟ ครั้งที่ 3/2561


สภากาแฟ ครั้งที่ 3/2561

Responsive image

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถาบันราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผศ.ดร.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 21 แห่ง ได้ดำเนินกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 3/2561 ขึ้น ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์การศึกษา ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการปฏิบัติราชการ เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประสิทธิภาพการศึกษาในภาพรวม


โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และอาหารที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสาน ระลึกตำนานรากเหง้าของชาวสุรินทร์ เชื่อมโยงไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้หน่วยงานการศึกษาเจ้าภาพ ได้มอบป้ายสภากาแฟให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,309 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,371 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,020 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,713 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,528 ครั้ง