Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุม กศจ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดย กศจ.สุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการประชุม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางวิมลมานย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในงานสืบฉลองศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

งานสืบฉลองศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เป็นการรวมพลังแห่งศรัทธา ความร่วมมือ ร่วมใจของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกคนร่วมใจกัน โดยในปี ๒๕๖๑ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ มีผู้ร่วมแสดงกว่า ๓,๐๐๐ คน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 5)

แจ้งประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560  (รอบที่ 5) โดยให้ไปรายงานตัว วันที่  26  เมษายน  2561  เวลา  08.30  09.00 น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบกากีคอพับ) หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญหน่วยงาน สถานศึกษา สโมสร  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ  ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพฯ   

          หากสนใจเข้าร่วมงานกรุณาแจ้งความจำนง ไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ผู้ร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในการนี้ด้วย  รายละเอียดคลิกลิงค์  https://goo.gl/nT9oVg

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

สุขสำราญ สงกรานต์จังหวัดสุรินทร์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องและประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสรงน้ำพระ และแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นปีที่ ๓ ด้วยความอบอุ่น ขอบคุณทุกท่าน และทุกภาคส่วนราชการ ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

โดยได้ฝากหลักการทำงาน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นใน สิ่งที่ถูกต้อง ที่ชอบ แล้วชีวิตจะเจริญ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในความพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

พร้อมกันนี้ ได้ขอพร ๓ ประการ ได้แก่ ประการ ที่หนึ่ง ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกในจังหวัดสุรินทร์ และสิ่งที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนทุกคน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และเพื่อประเทศชาติ ของเรา  ประการที่สอง ให้สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่ชอบ ที่สำคัญคือมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการอย่างมั่นคงตลอดไป และประการที่ ๓ ขอให้ทำงานด้วยความสุขและสนุกกับการทำงาน โดยขอให้ทำงานอย่างมีหลักการ อันนั้นแหละคือกุศลอันยิ่งใหญ่

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ 

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงาน ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยจัดขึ้นที่ลานไทร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติในพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมติดตามงานผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย และได้มอบหมายภารกิจแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไป

อดิศักดิ์ ตรองจิตต์, วันเพ็ญ โสกรรณิตย์ : ภาพถ่าย
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ ต้อนรับ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ย้าย มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานไทร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ต้อนรับนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยได้เดินทางพร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑, เขต ๒,เขต ๓, สพม. เขต ๓๓, ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องใน “วันจักรี” วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรี ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานถวายราชสักการะ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

เมธาวี ตินานันท์, ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ร่วมกิจกรรมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลกรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมพบปะโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการปฏิบัติราชการ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานและกล่าวโอวาท 

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมด้านความสะอาด บำเพ็ญกุศล และพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) จังหวัดสุรินทร์  เพื่อให้ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งส่วนราชการในจังหวัดทุกส่วนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่ราชการ ให้เป็นสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ โดยตระหนักถึงเกียรติ และการสร้างจิตสำนึกต่อการเป็นผู้ให้บริการที่ดี

โดยมีว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ให้โอวาท และปล่อยขบวนพัฒนาสาธารณประโยชน์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินกิจกรรม สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากรในการดำเนินงาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ :  รายงานข่าว


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

คณะ ศธจ.สุรินทร์ ส่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ไปรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ คณะบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ได้ไปส่งนายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  เดินทางไปรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่  ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายไพศาล  วุฒิลานนท์  รองศึกษาธิการภาค ๑๔ คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานศุึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และนายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผุ้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๒ ที่โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ต้อนรับนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ รวม ๔ ราย ซึ่งมาตรวจราชการที่โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็นครั้งที่ ๒ หลังติดตามในครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมีความสอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และภาษาต่างประเทศ ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างสูง

โดยครั้งนี้ติดตามรับฟัง ประเด็นวิธีการบริหารจัดการโรงเรียน ทำอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษา O-NET สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทุกวิชา ทุกสาระการเรียนรู้ เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมากในวิธีการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศสู่นักเรียนได้ยั่งยืน วิธีดูแลครูต่างประเทศในโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ยาวนานทำอย่างไร โดยมีนางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะครู ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จักรกฤษณ์ กาญจนากาศ ครูโรงเรียนวาณิชย์นุกูล : ถ่ายภาพ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๙ น. ที่บริเวณหน้าอาคารเอกอัมรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแบบ ๓๒๔/ล ๕๕ ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวงเงินงบประมาณ ๒๔,๔๐๓,๗๐๐ บาท

โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร กล่าวรายงาน หัวหน้าหน่วยงานการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุรวิทยาคาร นายกสมาคมผู้ปกครอง และคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธี  สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน ร่วมกับนางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล และคณะครูโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดลงพื้นที่ติดตามงานที่โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นครั้งที่ ๒ ภายหลังจากลงพื้นที่ติดตามงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามงานบุคลากรภายในสำนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมติดตามงานบุคลากรภายในสำนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด