Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครัังที่ 2 ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครัังที่ 2 ปี 2560 (เพิ่มเติม)  จำนวน  1  ราย  รายละเอียดดังปรากฎ

รายละเอียด

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

                    รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน ดังนี้
                     รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๑     

                     รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

                    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งโดยตรงไปยัง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Responsive image

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน และประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

เกียรติบัตรลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

Responsive image

เกียรติบัตรลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

Responsive image


รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สุรินทร์) ครั้งที่ 13/2560

Responsive image

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สุรินทร์) ครั้งที่ 13/2560 ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

รายละเอียด

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

Responsive image

         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุชิต ชมพูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใหม่เป็นวันแรก และในเวลา 09.30 น. ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใหม่เป็นวันแรกเช่นเดียวกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่น


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว

รายละเอียด

การประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11 /2560

Responsive image

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม และในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มอบรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 บุคคลสำคัญของโลก ให้กับนางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สรุปข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
1. การดำเนินงานตามนโยบายทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นงาน Area หรืองาน Function ขอให้ทุกส่วนราชการทำประชาคม มีลายมือชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีภาพถ่าย และรายงานการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน
2. เน้นการดำเนินงานตามนโยบายโครงการประชารัฐ และเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขอให้นำศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติ
4. . การประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับจุดเน้นการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยรวมของจังหวัดสุรินทร์
5. มาตรการลดกระดาษ
นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามกรณีตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย
(1) การลดกระดาษ
(2) การใช้ระบบสารสนเทศ
(3) การลดพลังงาน
(4) การประหยัดงบประมาณ
(5) การปราบปรามการทุจริต
(6) การบูรณาการผลงาน
จังหวัดสุรินทร์จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ/หน่วยงานสนับสนุนตัวชี้วัดเรื่องการลดกระดาษ ดังนี้
(1) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน พิจารณาปรับรูปแบบและวิธีการทำงาน เช่น การถ่ายเอกสาร-สองหน้า การนำกระดาษกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) การนำส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ E-Mail ถ่ายเอกสารเฉพาะสาระสำคัญๆ
(2) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน พิจารณานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายเรื่องการลดกระดาษ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ พัฒนาระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบการประชุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตระหว่างหน่วยงาน
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับอุทกภัย วาตภัย และภัยเกี่ยวกับโรคระบาดที่อาจจะแฝงมากับช่วงฤดูหนาว ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล มีระบบและมาตรการป้องกันแก้ไขให้ปลอดภัยและทันท่วงที

นภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา : ประสานงาน/กิจกรรม
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว

รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพม.เขต ๓๓

Responsive image

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคชาธาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาขอความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในสังกัดสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้แก่ ความเห็นชอบในการประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน, ความเห็นชอบในแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง,  และขอความเห็นชอบในการประกาศการรับสมัครที่มีอัตราการแข่งขันสูงในสังกัด สพม.๓๓

โยษิตา  มีศรี นักวิชาการศึกษา : รับผิดชอบโครงการ
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว


รายละเอียด

สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก

Responsive image


รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

Responsive image


รายละเอียด

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค

Responsive image

ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ทุกสังกัด แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ http://www.hrm-hrd.com/register.php ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการศึกษาระดับภาคต่อไป

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3

Responsive image

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

Responsive image

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าร้บราชการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3

Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าร้บราชการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 รายละเอียดดังที่ปรากฏ

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น

Responsive image

 แจ้งประชาสัมพันธ์ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส กำหนดเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2560


รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าร้บราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3

Responsive image

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย

Responsive image

ข้อสอบ O-NET 2559 ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017)

Responsive image

แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์  อย่างปลอดภัย 2560 (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017) ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด                             ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

       


รายละเอียด

คำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์

Responsive image

คำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดตามลิงค์ https://goo.gl/bFujkr

รายละเอียด

1 2 3 ถัดไป >>