Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3)

Responsive image

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3)  และขอแก้ไขกำหนดการวันรับรายงานตัวซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นวันอังคารที่  12  ธันวาคม  2560  นอกนั้นคงเดิม ดังรายละเอียดที่ปรากฎ

รายละเอียด

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Responsive image

  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟและรับมอบป้ายสภากาแฟเพื่อเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ณ  บริเวณศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มอำนวยการ

รายละเอียด

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560

Responsive image

           วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
           โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ และ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ  ....เมธาวี ติณานันท์ / ข่าว-ภาพ (23 พ.ย. 60)

รายละเอียด

ศธภ.14 เข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ 2560

Responsive image

วันนี้ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ,บุคลากรของสำนักงานทุกคน ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ทั้ง 8 ตัวชี้วัด ด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ในครั้งนี้ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 14 ได้กล่าวชื่นชมการทำงานที่มีคุณภาพ ความพร้อมเพรียงในเรื่องเอกสาร หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งเกิดจากมีผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพ


ดาวโหลดภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/g8PCvf
ภาพ/ข่าว : ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ


รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศธจ.

Responsive image

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ


ดาวโหลดภาพกิจกรรม ได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/m9nLzp

ภาพ / ข่าว : ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ

รายละเอียด

ประชุม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

Responsive image

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ณ ห้องอาหารครัวเจริญสุข ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การสร้างคนต้นแบบ" ซึ่งมีกระบวนการรูปแบบดังนี้ ตระหนักรับรู้/สร้างทีม /รูปแบบกลไก/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เกียรติยศ โดยอาศัยหลักคิดนโยบายสู่การปฏิบัติ

     พร้อมทั้งทีมวิทยากรจากเครือข่ายนำโดย นายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานการศึกษาภายในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 35 คน

     ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อประชุมดังนี้
        -การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (โดยนายศักดา เชื้ออินทร์)
        -ชมภาพยนตร์ "A Royal Hangover" เมาเกลื่อนเมือง (80 นาที)
        -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่คลอบคลุม ร้อยละ100 ภายในปีงบประมาณ 2561


     ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/m6HPbT
     ภาพ/ข่าว : ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ


รายละเอียด

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9

Responsive image

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.45 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์,บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และร่วมพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ณ บ้านลำชี หมู่ที่9 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีภาพ : กลุ่มไลน์ ศธจ.สุรินทร์
ข่าว : ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ

รายละเอียด

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9

Responsive image

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์,บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

 ...เวลา 09.00 น. -เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (อำเภอเมือง ได้จัดลำดับให้แต่ละตำบล
                         หมุนเวียนเข้ามาวาง)
...เวลา 16.30 น. -หยุดให้ประชาชน ถวายดอกไม้จันทน์
...เวลา 17.00 น. -ประธานในพิธี (นายอรรถพร สิงหวิชัย ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด)             
                        ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9
                        (พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์/แสดงธรรมเทศนา/
                        ทอดผ้า/กรวดน้ำ อุทิศถวายพระราชกุศล)
...เวลา 17.30 น. -ร่วมพิธีส่วนกลาง พร้อมกันทั่วประเทศ
                        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.10 เสด็จขึ้น
                        พระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ
                       -ประธานในพิธี (แต่ละจังหวัด) นำข้าราชการ/หัวหน้าส่วน คหบดี
                        ถวายดอกไม้จันทน์
...เวลา 18.00 น. -แสดงมหรสพ สมโภช (ภาพยนตร์เกี่ยวกับ พระกรณียกิจ,
                        พระราชประวัติ อื่นๆ ท้องถิ่น)
...เวลา 22.00 น. -ร่วมพิธีส่วนกลาง พร้อมกันทั่วประเทศ
                        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.10 เสด็จขึ้น
                        พระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง)
                       -ประธานในพิธี (แต่ละจังหวัด) นำข้าราชการ/หัวหน้าส่วน คหบดี
                        นำดอกไม้จันทน์เผาประกอบพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมกันทั่วประเทศ
ภาพ : กลุ่มไลน์ ศธจ.สุรินทร์
ข่าว : ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ


รายละเอียด

ร่วมซักซ้อมขั้นตอน การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9

Responsive image

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์,บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


ร่วมซักซ้อมขั้นตอน การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ภาพ : กลุ่มไลน์ ศธจ.สุรินทร์
ข่าว : ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ


รายละเอียด

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่10/2560 ประจำเดือนตุลาคม

Responsive image

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่10/2560 ประจำเดือนตุลาคม

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาการศึกษา

รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แนวทางการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

Responsive image

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แนวทางการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


โดยได้รับเกียรติจาก นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "โครงการประสบการณ์อาชีพ"


ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ (1)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสุรินทร์ (2)ครูผู้สอนกลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยี ,งานแนะแนว
โดยทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์,วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ (1)แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น(วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์,วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์) (2)ทักษะการปฏิบัติตัวของวัยรุ่นในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์) (3)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์อาชีพจากตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นแนวทางเพื่อประกอบอาชีพและหรือเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงหรืออุดมศึกษาต่อไป


ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://goo.gl/Ey17G1 
ภาพ/ข่าว : ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ


รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพในเขตตรวจราชการที่ 14

Responsive image

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมการประชุม  เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพในเขตตรวจราชการที่ 14"  ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29-30  กันยายน 2560


...โดยได้รับเกียรติจาก  นายอำนาจ  วิชยานุวัติ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด,รองศึกษาธิการจังหวัด,ผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ในพื้นที่ของ  "นครชัยบุรินทร์"...


ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมดังนี้  

1.การตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  2.การบริหารงานบุคคล  3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้  4.นำเสนอผลงาน  


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ...


เขียนข่าว : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ

ภาพ : กลุ่มไลน์ "นครชัยบุรินทร์"

รายละเอียด

ประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

Responsive image


รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ วางแผนระบบงานข้อมูลสารสนเทศและสรุปผลการศึกษา การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด

Responsive image
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิเคราะห์ วางแผนระบบงานข้อมูลสารสนเทศและสรุปผลการศึกษา การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุม อันได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในพื้นที่ของ " นครชัยบุรินทร์" โดยมีรายละเอียดการประชุม คือ 1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 2.ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3.ระบบสารสนเทศกลางด้านการศึกษา 4.ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา 5.แนวทางการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านศึกษา 6.ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลสารสนเทศ 7.แนวทางทำงานแบบร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการมีข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน บูรณาการการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่

เขียนข่าว : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ


รายละเอียด

พิธีเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2560

Responsive image


รายละเอียด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศด้านวิชาชีพสู่ประเทศไทย4.0

Responsive image


รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ"มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

Responsive image


รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี2561

Responsive image


รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่ม และแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 9

Responsive image
รายละเอียด

เวทีตลาดนัดวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรินทร์”

Responsive image


รายละเอียด

1 2 3 ถัดไป >>