Responsive image

Reference


แจ้งด่วน/ติดตาม

21/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo


Surin-PEO News

Responsive image

ประชุม : จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับจังหวัด

19/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประชุมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

18/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานวิเคราะห์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

15/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ยกเลิกระเบียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

15/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

กิจกรรม ๕ ส. ศธจ.สุรินทร์

14/05/2561 อ่านต่อ


ภารกิจของหน่วยงาน

Responsive image

ประชุม : จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับจังหวัด

19/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประชุมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

18/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการพื้นที่ จ.นครราชสีมา

07/05/2561 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้

Responsive image

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการทำงาน

16/10/2560 อ่านต่อ

Responsive image

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่ ตอนที่1

15/09/2560 อ่านต่อ
วีดีโอสาระดีดี

แนะนำจังหวัดสุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

จังหวัดสุรินทร์ | ชื่นใจไทยแลนด์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

นครชัยบุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

หนังสือราชการ : กลุ่มนโยบายและแผน


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference